รู้จักกับครูสุริยะ
 ประวัติส่วนตัว
 ประวัติการศึกษา
 ประวัติการทำงาน
 ประสบการณ์การอบรม
 ผลงานการทำงาน
 บุคคลที่มีพระคุณ
 ปฏิทินปฏิบัติงาน
 ห้องสนทนาออนไลน์
มุมนันทนาการ
 เกมส์เด็กๆ
 เรื่องเล่าวันวาเลนไทน์
 ระเบียบแถวลูกเสือ
 เงื่อนลูกเสือ
สถิติผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ พฤษภาคม 2552
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

มุ่งมั่ง ส่งเสริมมการเรียนการสอน เพื่อศิษย์ทุกคน
สุริยะ นำประดิษฐทรัพย์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Vehicle Restoration Suggestions Completely From Individuals Who Know
โดย: uranuzahy
ติดประกาศ: 09-01-2020 @ 02:57 pm

Are you facing a vehicle restoration problem? For some vehicle fixes that you can do the job yourself for those who have some understanding of car servicing. When you are looking at a specialist, it is essential to recognize how to get the best selling price coming from a respected mechanic. Read through the following tips to learn more.

Preserve gas by driving a vehicle like you have got a cup water on your dash panel. This process can help you stay away from jack rabbit starts and speedy prevents. Every time you boost swiftly, the motor of your own car makes use of more fuel than it will if you decide to accelerate at a progressive boost in speed.

In no way underestimate how important it is actually to hauling an unexpected emergency system within your automobile. Your set should include jumper cables, wheel transforming resources and possibly some extra gasoline. Consider experiencing covers, electric batteries along with a flashlight for unexpected nighttime crack downs.

Usually inquire about the qualification and also the insurance policy of your mechanic well before allowing them to resolve your car or truck. If one thing fails, the mechanic's insurance will cover problems in most cases provides you with an auto it is possible to drive until finally the one you have is set. A mechanic who may be not licensed lacks an insurance policy either.

When your car's power product is behaving oddly, try out cleansing the terrain cables. Car creators use the aluminum physique of your vehicle to behave like a "terrain" for the power system. With time the region in which this cord hooks up to the body can wear away, resulting in a stray electric current that can ruin your system. This cable television is generally attached in the firewall or fender, so just disconnect it and use a wire clean or sandpaper to completely clean the relationships.

Always bear in mind relating to your wiper rotor blades. When your windscreen wipers aren't undertaking around par, it might be time for brand new kinds. Wiper rotor blades should be exchanged annually. Should your place is rainy or blades grow to be put on, they may need to get replaced with greater frequency.

Compare costs amid the local auto body fix outlets before you decide which to select. Despite the fact that effort charges are pretty standard, the time period that each store thinks the fix could take could differ, and also the things they will charge a fee for the elements. Be sure you research prices in order that you obtain the best bargain possible.

Much like anything in daily life, the greater well informed you will be regarding a subject matter, the higher the actual end result. That features automobile improvements. Utilize the understanding acquired right here to manage car fixes more with confidence. You don't need to be subject to whatever a auto mechanic tells you. By understanding auto repairs, you'll preserve significant cash around your lifetime.

penis vergrößern


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-01-2020 @ 02:57 pm


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร

ครูสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์


ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร : 089-5467073  E-mail : manmamboo@hotmail.com