หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : 23 กันยายน 2563 มุทิตาจิต
โดย : bayy
อ่าน : 215
พุธ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 สภานักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ร่วมกับนักเรียน ครูและบุุคลากรในโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ร่วมจัดงาน "กตัญญุตา กสิณานุสรณ์" ให้แด่รองผู้อำนวยการและครูผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปี 2563 นี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 11 ท่านคือ
1.   รองผู้อำนวยการอุม
าพร ทวีศักดิ์  
2.   คุณครู
ราตรี มณีโชติ
3.   คุณครูนุศรา ลูกอินทร์
4.   คุณครูสุภาภรณ์ มิตรสมหวัง
5.   คุณครูชะอ้อน แก้วชูเสน
6.   คุณครูอมรรัตน์ ศรีสวัสดิ์
7.   คุณครูลักษณีวไล หลักกลด
8.   คุณครูวสันต์ ชมสุวรรณ
9.   คุณครูกรองแก้ว อภัยรี
10. คุณครูสลิด ชูชื่น
11. คุณครูชูศักดิ์ อริยวงศ์
ณ บริเวณ สนามโรงเรียนประจวบวิทยาลัย และอาคารอเนกประสงค์อนุสรณ์ ๑๐๓ ปี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
<<ดูรูปเพิ่มเติม คลิ๊ก!!>>