หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
โดย : bayy
อ่าน : 1304
พุธ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

          ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
                    1)      เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุรีย์เหลืองขจร    นักเรียนชั้น ม.3/2         รางวัลเหรียญทอง
                    2)      เด็กชายพงศภัค เอกวัฒนเมธี              นักเรียนชั้น ม.3/1         รางวัลเหรียญทอง
                    3)      เด็กหญิงกรวรรณ สุรีย์เหลืองขจร         นักเรียนชั้น ม.3/2         รางวัลเหรียญเงิน
                    4)      เด็กชายศุภณัฐ อรุณศิริวัฒนา              นักเรียนชั้น ม.3/1         รางวัลเหรียญเงิน
                    5)      เด็กชายธนพัฒน์ ปณกร                      นักเรียนชั้น ม.1/1         รางวัลเหรียญทองแดง
                    6)      เด็กชายปรรณพัชร์ ทิศษา                   นักเรียนชั้น ม.1/1         รางวัลเหรียญทองแดง
                    7)      นายปุณยวัจน์ วรรณโร                        นักเรียนชั้น ม.3/1         รางวัลเหรียญทองแดง
                    8)      เด็กชายพรวิสิฐ วิสิทธิ์ผ่องพิบูล           นักเรียนชั้น ม.1/1         รางวัลเหรียญทองแดง
          ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ จินดาไทย และนายสิโนทัย เพนเทศ ครูผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนเข้าสอบแข่งขันในครั้งนี้ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ที่ร่วมกันพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ