[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
หน่วยงานภาใน
ผลงานครู
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 80 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SCIENCE Modelเรื่อง วิวัฒนาการ รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว31242) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางสาวธิติวรดา อาจหาญ
ศุกร์์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
เข้าชม : 604    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
           การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1)  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SCIENCE Model  เรื่อง วิวัฒนาการ  รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว31242)  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  2)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ SCIENCE Model  เรื่อง วิวัฒนาการ  รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว31242)  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3)  เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SCIENCE Model  เรื่อง วิวัฒนาการ  รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว31242) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ 4)  เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SCIENCE Model  เรื่อง  วิวัฒนาการ  รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว31242)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
           การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  แบ่งขั้นตอนการดำเนินการวิจัย  ออกเป็น 4  ระยะ คือ 1)  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  2)  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการจัดทำเอกสารประกอบรูปแบบ  3)  การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน  และ 4) การประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา  ตำบลหนองน้ำใส  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  จำนวนนักเรียน  29 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบ  ประกอบด้วย  คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา และแบบประเมินคุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้  t-test (Dependent  Sample) 
           ผลการวิจัยพบว่า  
           1.  รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SCIENCE Model  เรื่อง วิวัฒนาการ  รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว31242)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีองค์ประกอบสำคัญ  ได้แก่  หลักการและแนวคิด  วัตถุประสงค์  กระบวนการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล  และระบบสังคม  มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6  ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กระตุ้นให้เชื่อมโยง (Stimulation : S)  ขั้นที่ 2 ปรึกษาหารือและสืบค้น (Consultation and Inquiry : CI)  ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ (Examine : E)  ขั้นที่ 4  สังเกต บันทึก (Note : N)  ขั้นที่ 5  ลงข้อสรุป (Conclude : C)  ขั้นที่ 6  ขยายความรู้ ((Expand knowledge) : E)  ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า  รูปแบบการเรียนการสอน 
ที่พัฒนาขึ้น  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( 4.65,  S.D. =  0.48)
           2.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SCIENCE Model  เรื่อง วิวัฒนาการ  รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว31242)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 83.73/82.64  ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
           3.  นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SCIENCE Model  เรื่อง วิวัฒนาการ  รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว31242)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .05 
           4.  คะแนนคุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SCIENCE Model เรื่อง วิวัฒนาการ  รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว31242)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการแสดงออกคุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์ อยู่ที่ 61.17  คิดเป็นร้อยละ 84.96  หมายความว่า  นักเรียนมีระดับพฤติกรรมการแสดงออกคุณลักษณะ
ด้านจิตวิทยาศาสตร์ในระดับมาก    


นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CLODS เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 18/ก.ย./2563
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SCIENCE Modelเรื่อง วิวัฒนาการ รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว31242) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 18/ก.ย./2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ admin@prachuabwit.ac.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป