***มาร์ชโรงเรียนประจวบวิทยาลัย***
***เกียรติประจวบวิทยาลัย***
***ชมพู-ฟ้า***
***ชมพูคู่ฟ้า***
***เชียร์ เชียร์ ***
***ใจเย็น***
***สู่สนาม***
***มาละโหวย***
***อย่าเศร้า***
***ชมพู-ฟ้าลาก่อน***

ดนตรี และ นักร้อง จากวงสุนทราภรณ์
ขอขอบคุณ พันตำรวจเอกวิจิตร สายะวารานนท์ เป็นผู้จัดทำผลงานเพลงชุดนี้