***ประจวบฯ มิ่งขวัญ***
***มนต์ขลังเมืองประจวบฯ***
***ประจวบฯ ในความหลัง***
***ประจวบฯ ไม่คลายจากหัวใจ***
***คิดถึงประจวบ***
***สื่อรักชาวประจวบฯ***
***ประจวบฯ แซมบา***
***เกาะหลักเพลินตลุง***
***รำวงชาวประจวบฯ***
***แสนคำนึง (ไทยเดิม)***

ดนตรี และ นักร้อง จากวงสุนทราภรณ์
ขอขอบคุณ พันตำรวจเอกวิจิตร สายะวารานนท์ เป็นผู้จัดทำผลงานเพลงชุดนี้