หน้าแรก โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 หน้าหลัก    สพม.10    สำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย    สพฐ.    กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 ผู้อำนายการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
 ดร. นวลใย นิลบรรพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูหลัก

 วีดิโอนำเสนอโรงเรียน
 แนะนำผู้บริหาร
 ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์และคำขวัญ
 วิสัยทัศน์
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 เพลงมาร์ช
 เพลงโรงเรียน
 เพลงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 แผนที่โรงเรียน
 แผนที่เดินทาง
 E_Office_โรงเรียน
 ปฏิทินปฏิบัติงาน
 ห้องสนทนาออนไลน์
 สรุปอันดับงานศิลปหัถกรรมฯ
 ข้อมูลการศึกษาต่อปี2555

บุคลากร

 ฝ่ายบริหาร
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระภาษาไทย
 กลุ่มสาระศิลปะ
 กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
 กลุ่มแนะแนว
 กลุ่มครูต่างชาติ
 ครูพิเศษ
 พนักงานบริการ
 คนงาน

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

 ติดตามข่าวการศึกษา
 ระบบจัดการสถานศึกษา
 สารสนเทศโรงเรียน
 E-Office โรงเรียน
 E-Office สพฐ
 รายงานการไปราชการ
 แบบสอบถามออนไลด์
 ข้อมูลครูจำแนกตามวุฒิสูงสุด
 ข้อมูลครูจำแนกตามวิทยฐานะ
 ข้อมูลครูจำแนกตามระดับที่สอน
 ข้อมูลครูจำแนกตามการเกษียณ
 ข้อมูลครูจำแนกตามสาขาวิชาเอก
 ข้อมูลครูจำแนกตามคาบการสอน
 ข้อมูลครูจำแนกตามเงินเดือน
 รายงานการใช้งบประมาณ

ผลงานครู

 ครูมนิตย์ อัตตะ
 ครูชะอ้อน แก้วชูเสน
 ครูบุญญาวัฒน์ ลาภศิริ
 ครูสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์
 ครูประยงค์ ธรรมมะธะโร
 ครูเดชา ศิริพิบูลย์
 ครูสลิด ชูชื่น
 ครูวิฑูล มณีชัย
 ครูสมศักดิ์ จินดาไทย
 ครูลักษณีวไล หลักกรด

หนังสั้นผลงานนักเรียน

 ของขวัญจากพี่ชาย
 ชีวิตใหม่หัวใจเดิม
 เด็กหอ
 ทางออกของปัญหา
 แพรว
 สามพี่น้อง
 สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ากะลา
 ท้อสู่ความสำเร็จ
 หนทางสุดท้าย
 หน้าที่
 บทสรุป

สำหรับผู้ดูแลระบบ


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Bookmark

Untitled Document

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของผู้เรียน
“คนดี มีน้ำใจ”

     ด้านคนดี   

       1. รักชาติ ยึดมั่นศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความเป็นไทย
       2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม
       3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
       4. มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน
       5. ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด


     ด้านมีน้ำใจ

      มีจิตอาสา ช่วยเหลือกิจกรรมการงานของโรงเรียนและสังคม

อัตลักษณ์ของครู
“มุ่งมั่น อุทิศตน”


     ด้านมุ่งมั่นงานสอน

       จัดการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาผู้เรียนเต็มความสามารถ


     ด้านการอุทิศตน

       ดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาตนเองช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน และชุมชน


อัตลักษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
“มีวิสัยทัศน์  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล”


     ด้านการมีวิสัยทัศน์  

       1. ภาวะผู้นำ
       2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
       3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา


      ด้านการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

       1. บริหารงานโดยใช้หลักนิติธรรม คุณธรรม ด้วยความโปร่งใส
       2. ยึดหลักบริหารอย่างมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและใช้หลักความคุ้มค่า

อัตลักษณ์ของบุคลากรอื่นในสถานศึกษา
“เป็นมิตร  จิตบริการ”

     ด้านความเป็นมิตร 

       เป็นผู้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน

     ด้านจิตบริการ

       อุทิศตนเสียสละทำงานเต็มตามความสามารถที่ได้รับมอบหมาย

 

 

สำหรับสมาชิก

หมายเลข IP ของคุณ 100.24.125.162


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : D4ni37B3nj
สมาชิกทั้งหมด : 185

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ พฤษภาคม 2555

บริการอื่นๆ

 ข่าวจากกลุ่มสารสนเทศ_สพฐ
 สารสนเทศสำนักมัธยมปลาย
 เสียภาษีผ่านเน็ต
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ตรวจสลากออมสิน
 ป้องปรามยาเสพติด
 ธรรมสอนใจ
 ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน
 เทคนิคการดูแลคอมพิวเตอร์
 การประดับแถบแพรเครื่องราชฯ

หน่วยงาน