หน้าแรก โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 หน้าหลัก    สพม.10    สำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย    สพฐ.    กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 ผู้อำนายการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
 ดร. นวลใย นิลบรรพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูหลัก

 วีดิโอนำเสนอโรงเรียน
 แนะนำผู้บริหาร
 ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์และคำขวัญ
 วิสัยทัศน์
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 เพลงมาร์ช
 เพลงโรงเรียน
 เพลงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 แผนที่โรงเรียน
 แผนที่เดินทาง
 E_Office_โรงเรียน
 ปฏิทินปฏิบัติงาน
 ห้องสนทนาออนไลน์
 สรุปอันดับงานศิลปหัถกรรมฯ
 ข้อมูลการศึกษาต่อปี2555

บุคลากร

 ฝ่ายบริหาร
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระภาษาไทย
 กลุ่มสาระศิลปะ
 กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
 กลุ่มแนะแนว
 กลุ่มครูต่างชาติ
 ครูพิเศษ
 พนักงานบริการ
 คนงาน

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

 ติดตามข่าวการศึกษา
 ระบบจัดการสถานศึกษา
 สารสนเทศโรงเรียน
 E-Office โรงเรียน
 E-Office สพฐ
 รายงานการไปราชการ
 แบบสอบถามออนไลด์
 ข้อมูลครูจำแนกตามวุฒิสูงสุด
 ข้อมูลครูจำแนกตามวิทยฐานะ
 ข้อมูลครูจำแนกตามระดับที่สอน
 ข้อมูลครูจำแนกตามการเกษียณ
 ข้อมูลครูจำแนกตามสาขาวิชาเอก
 ข้อมูลครูจำแนกตามคาบการสอน
 ข้อมูลครูจำแนกตามเงินเดือน
 รายงานการใช้งบประมาณ

ผลงานครู

 ครูมนิตย์ อัตตะ
 ครูชะอ้อน แก้วชูเสน
 ครูบุญญาวัฒน์ ลาภศิริ
 ครูสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์
 ครูประยงค์ ธรรมมะธะโร
 ครูเดชา ศิริพิบูลย์
 ครูสลิด ชูชื่น
 ครูวิฑูล มณีชัย
 ครูสมศักดิ์ จินดาไทย
 ครูลักษณีวไล หลักกรด

หนังสั้นผลงานนักเรียน

 ของขวัญจากพี่ชาย
 ชีวิตใหม่หัวใจเดิม
 เด็กหอ
 ทางออกของปัญหา
 แพรว
 สามพี่น้อง
 สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ากะลา
 ท้อสู่ความสำเร็จ
 หนทางสุดท้าย
 หน้าที่
 บทสรุป

สำหรับผู้ดูแลระบบ


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Bookmark

  ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีไทย
 ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีไทย
     โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีไทยเครื่องสายผสมปี่พาทย์เครื่องคู่ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ขอแสดงความยินดีกับทีมงานยอดเยี่ยมของคุณครูขนิษฐา เพียรเสมอ
หัวข้อ : กิจกรรมโรงเรียน (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
  ปัจฉิมนิเทศ
 ปัจฉิมนิเทศ
      ผอ.ดร.นวลใย  นิลบรรพ์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ลูกชมพูฟ้าชุด ๑๐๐ ปี ที่จบการศึกษา ม.๓ และ ม.๖ ยินดีและขอให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในเส้นทางการศึกษาและชีวิตในอนาคต
หัวข้อ : กิจกรรมโรงเรียน (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
  พิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดปี๒๕๕๘
 พิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดปี๒๕๕๘
      ผอ.ดร.นวลใย  นิลบรรพ์และคณะครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัยรับผิดชอบจัดการแสดงแสงสีเสียงในพิธีเปิดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาดจังหวัด ปี ๒๕๕๘ ในเรื่อง “ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์ แผ่นดินพ่อหลวง”  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอำเภอทุกอำเภอ
หัวข้อ : กิจกรรมโรงเรียน (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
  รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงฯ
 เฝ้าฯรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงฯ
     โรงเรียนประจวบวิทยาลัยรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดชมรม To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจ (Friend Corner) เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นพระกรุณาธิคุณอันสูงยิ่งแก่ชาวชมพูฟ้า
หัวข้อ : กิจกรรมโรงเรียน (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
  ลูกเสือบุญยิ่ง
ลูกเสือตรีบุญยิ่ง 
        ว่าที่ร้อยเอก วิศาล ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 นายบุญเทียม อังสวัวดิ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดร. นวลใย นิลบรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย นำลูกเสือจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมวางพวงมาลา อนุสรณ์สถาน และรำลึกถึงวีรกรรมลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร ที่สละชีวิตเพื่อประเทศชาติ ในเหตุการณ์สงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อครั้งญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่อ่าวมะนาว และอ่าวประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ซึ่งในครั้งนั้น ลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร ได้เป็นผู้ช่วยลำเลียงกระสุน อาหารและน้ำ ฝ่าแนวรบส่งให้กับทหาร โดยไม่หวั่นเกรงอันตราย จนถูกกระสุนปืน และเีสียชีวิตในสนามรบ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2484 ณ อนุสรณ์สถานลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
หัวข้อ : กิจกรรมโรงเรียน (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
107 เรื่อง (22 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ]

สำหรับสมาชิก

หมายเลข IP ของคุณ 100.24.125.162


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : D4ni37B3nj
สมาชิกทั้งหมด : 185

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ พฤษภาคม 2555

บริการอื่นๆ

 ข่าวจากกลุ่มสารสนเทศ_สพฐ
 สารสนเทศสำนักมัธยมปลาย
 เสียภาษีผ่านเน็ต
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ตรวจสลากออมสิน
 ป้องปรามยาเสพติด
 ธรรมสอนใจ
 ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน
 เทคนิคการดูแลคอมพิวเตอร์
 การประดับแถบแพรเครื่องราชฯ

หน่วยงาน