ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย มอบหมายให้นายเดชา ศิริพิบูลย์ นางสาวจิราวรรณ หอมเพียร และนายณัฐพงษ์ เส็งดอนไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัยพร้อมด้วยตัวแทนผู้บังคับบัญชาและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ร่วมพิธีวางพวงมาลา

User Rating: / 0
PoorBest 


วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๗.๐๐ น. นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย มอบหมายให้นายเดชา ศิริพิบูลย์ นางสาวจิราวรรณ หอมเพียร และนายณัฐพงษ์ เส็งดอนไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัยพร้อมด้วยตัวแทนผู้บังคับบัญชาและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ เพื่อย้อนรำลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของวีรชนในสงครามมหาเอเชียบูรพา ณ ลานอนุสาวรีย์วีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
>>>รับชมเพิ่มเติม<<<