ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ๑ ล้านเข็มใน ๑๐๐ วัน “๑ - M doses : School based HPV Vaccine” ให้แก่นักเรียนหญิง

User Rating: / 0
PoorBest 

นที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ๑ ล้านเข็มใน ๑๐๐ วัน “๑ - M doses : School based HPV Vaccine” ให้แก่นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๘๖ คน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอายุ ๑๑-๒๐ ปี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก ณ อาคารโรงอาหารเก่า โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

>>>รับชมเพิ่มเติม<<<