ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัยมอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป จัดส่งกระทงพร้อมขบวนแห่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ณ บริเวณหน้าสะพานสราญวิถี ถนนเลียบชายทะเล อำเภอเมืิองประจ

User Rating: / 0
PoorBest 

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัยมอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป จัดส่งกระทงพร้อมขบวนแห่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ณ บริเวณหน้าสะพานสราญวิถี ถนนเลียบชายทะเล อำเภอเมืิองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

>>>รับชมเพิ่มเติม<<<