ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประธานเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๗๑

User Rating: / 0
PoorBest 

 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประธานเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๗๑ ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี มาร่วมถอดบทเรียนให้กับทุกศูนย์พัฒนาวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๗๑ ต่อไป ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

 

>>รับชมเพิ่มเติม<<