ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม "ศุกร์พบสุข" โดยมีคณะครู นักเรียนระดับชั้น ม.๑ และม.๔ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน

User Rating: / 0
PoorBest 

 

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม "ศุกร์พบสุข" โดยมีคณะครู นักเรียนระดับชั้น ม.๑ และม.๔ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน ในหัวข้อเรื่องวินัยในตนเอง
ณ อาคารเอนกประสงค์อนุสรณ์ประจวบวิทยาลัย ๑๐๓ ปี