ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์อนุสรณ์ประจวบวิทยาลัย ๑๐๓ ปี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นศิษย์ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที

User Rating: / 0
PoorBest 

วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์อนุสรณ์ประจวบวิทยาลัย ๑๐๓ ปี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นศิษย์ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครู อันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทย ในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่นำเสนอผลงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วย

>>รับชมเพิ่มเติม<<