ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ค่ายพุทธธรรมนำชีวี สร้างคนดีศรีแผ่นดิน

User Rating: / 0
PoorBest 

วันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ค่ายพุทธธรรมนำชีวี สร้างคนดีศรีแผ่นดิน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง

>>รับชมภาพเพิ่มเติม<<