ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

โรงเรียนประจวบวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "หิรัญญิการ์เกมส์" ขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นหมู่คณะของนักเรียน

User Rating: / 6
PoorBest 

โรงเรียนประจวบวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "หิรัญญิการ์เกมส์"
ขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นหมู่คณะของนักเรียน โดยจัดขบวนพาเหรด ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ 4 ประเด็น
คือ ของดีเมืองประจวบ การรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม การต่อต้านยาเสพติด และสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)
ซึ่งแต่คณะสีต่างนำเสนอแนวคิดดังกล่าวได้อย่างสวยงาม สร้างสรรค์ และเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนในอำเภอเมืองประจวบ
โดยได้รับเกียรติ จาก
นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

>>รับชมภาพเพิ่มเติม<<