ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

ด้มีการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “เยาวชนจะปลอดภัย เมื่อเข้าใจกฎหมายจราจร” จัดโดย คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้และความสำคัญในการป้องกันและการสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะและกฎหมายจราจรให้แก่เด็กเยาวชน

User Rating: / 0
PoorBest จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “เยาวชนจะปลอดภัย เมื่อเข้าใจกฎหมายจราจร” จัดโดย คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้และความสำคัญในการป้องกันและการสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะและกฎหมายจราจรให้แก่เด็กเยาวชน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมนตรี ปาน้อยนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการการคมนาคม ร่วมเป็นประธานเปิดงานและเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ณ หอประชุมโรงอาหารชั้น 2 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

>>รับชมภาพเพิ่มเติม<<