ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

วันไหว้ครู

User Rating: / 0
PoorBest 
9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นศิษย์
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครู อันเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย
โดยมี นายเธียรชัย แสงชาตรีผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี มีคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธี
ณ อาคารอเนกประสงค์อนุสรณ์
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 103 ปี