ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

การนำเสนอผลงานการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Show & Share

User Rating: / 0
PoorBest 
วันที่นที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม
“การนำเสนอผลงานการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Show & Share)“ ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดอันนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนการสอนของคุณครู
โรงเรียนประจวบวิทยาลัยต่อไป โดยมีคณะกรรมการประเมินผลงาน ดังนี้
1. นางนุติยาพร วงษ์เณร ศน.เชี่ยวชาญ
2. นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร ศน.ชำนาญการ
3. นายสุชาติ เขียวสอาด ศน.ชำนาญการ
ทั้งนี้ นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย

>>รับชมภาพเพิ่มเติม<<