ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

วันพบครูที่ปรึกษา

User Rating: / 0
PoorBest 

 

11 พฤษภาคม 2565 วันพบครูที่ปรึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
พบครูที่ปรึกษาและรับหนังสือเรียนสำหรับเปิดภาคเรียน