ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

เปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมประจวบคีรีขันธ์


นายบุญชัย อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ทำพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
>>รับชมภาพเพิ่มเติม<<