ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

วางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมของเหล่าวีรชนสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ในเหตุการณ์ 8 ธันวาคม 2484 ที่กองบิน 5 จ.ประจวบฯ


พิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่วีรชนผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ 8 ธันวาคม 2484 เพื่อรำลึกและเชิดชูวีรกรรมความกล้าหาญของเหล่าวีรชนทหารอากาศ ลูกเสือ ยุวชน ตำรวจ และชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ร่วมกันต่อสู้ปกป้องอธิปไตยของชาติสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่อ่าวมะนาว เพื่อหวังใช้ จ.ประจวบฯ เป็นเส้นทางเคลื่อนทัพผ่านไปยังประเทศเมียนมา โดยเหตุการณ์สู้รบในครั้งนั้นส่งผลให้วีรชนผู้กล้าของไทยเสียชีวิต 42 คน ประกอบด้วย ทหารอากาศ 38 นาย ยุวชนทหาร 1 คน ตำรวจ 1 นาย และ ครอบครัวทหาร 2 คน ต่อมา กองทัพอากาศ จึงได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ “วีรชน 8 ธันวาคม 2484” ภายในกองบิน 5 เพื่อรำลึกวีรกรรมความเสียสละ ของบรรพบุรุษไทยและในทุกปีจะมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศเดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลแด่วีรชน โดยปัจจุบันยังคงเหลือวีรชนผู้กล้าคนสุดท้ายที่ยังคงมีชีวิตอยู่จากเหตุการณ์ครั้งนั้น คือ พลทหารช้อย โลดทนงค์ อายุ 101 ปี
>>รับชมภาพเพิ่มเติม<<