ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 . นายบุญชัย อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัยและคณะครู ร่วมวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานลูกเสือบุญยิ่ง ศิริเสถียร เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร ที่สละชีวิตเพื่อประเทศชาติ ในเหตุการณ์สงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อครั้งญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่อ่าวมะนาวและอ่าวประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม2484 โดยมี นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และนำกล่าวสดุดีวีรชนลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร โอกาสครบรอบ 79 ปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์ลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร ภายในโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์