ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

5 ธันวาคม 2563 วันพ่อแห่งชาติ


วันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิธีเจริญพระพุทธมณฑล ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดคลองวาฬพระอารามหลวง พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณสวนสาธารณะพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทั้งนี้เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดการเข้าร่วมพิธี เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดจนเสร็จสิ้นพิธี