ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ผลงานครู

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ

วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  คณะลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันะ์ จัดพิธีถวายบังคม  และถวายราชสดุดีขึ้น  ณ  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย