ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
กุมภาพันธ์ 2562.
อา พฤ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  >>
 
แบบสอบถามออนไลน์  >>
ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
หัวเรื่องเอกสาร
วันที่
ผู้ส่ง
0001 ศธ2345/34 ทดสอบการอนุมัติ <1> 13 ส.ค. 2551[10:16:38] สมหมาย บุญเย็น
0002 1/2553 การใช้ระบบสำนักงานไร้กระดาษ <1> 27 พ.ค. 2553[21:22:38] มนิตย์ อัตตะ(admin)
0003 ผ2/2553 เอกสารประกอบความรู้เรื่อง e-office <1> 1 มิ.ย. 2553[00:42:19] มนิตย์ อัตตะ(admin)
0004 7701 คำสั่งตรวจงาน <1> 4 มิ.ย. 2553[19:47:47] มนิตย์ อัตตะ(admin)
0005 7701 แบบประเมินกิจกรรมตามโครงการปี 2553 <1> 6 มิ.ย. 2553[16:01:59] มนิตย์ อัตตะ(admin)
0006 7701 ความรู้ระเบียบพัสดุ <1> 7 มิ.ย. 2553[19:06:27] สุรพล ละเหร่า
0007 7701 ตอบรับ 21 มิ.ย. 2553[22:49:11] ประยงค์ ธรรมมะธะโร
0008 7701 ทดสอบส่งคู่มือ 2 ก.ค. 2553[10:17:51] สุริยะ นำประดิษฐทรัพย์
0009 7701 usere-office <1> 4 ก.ค. 2553[20:14:47] มนิตย์ อัตตะ(user)
0010 7701 คู่มือการใช้e-office <1> 8 ก.ค. 2553[06:44:03] มนิตย์ อัตตะ(user)
0011 7701 แบบรายงานตรวจสอบคูณภาพกศ <1> <2> 19 ก.ค. 2553[16:28:23] ดวงกมล ศรีงาม
0012 7701 ส่งไฟล์คิดเลขเร็ว <1> 20 ก.ค. 2553[21:23:51] มนิตย์ อัตตะ(user)
0013 7701 แผนการจัดกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ <1> 22 ก.ค. 2553[15:51:39] มนิตย์ อัตตะ(user)
0014 7701 ข้อมูลพื้นฐาน SAR <1> <2> 5 ส.ค. 2553[14:38:22] มนิตย์ อัตตะ(user)
0015 7701 ฟอร์มโครงการ 2556 <1> 12 ก.ย. 2555[11:35:51] มนิตย์ อัตตะ(admin)
0016 7701 ฟอร์มขอใช้วัสดุโรเนียว <1> 12 ก.ย. 2555[11:37:55] มนิตย์ อัตตะ(admin)
0017 7701 ฟอร์มโครงการ 2556 ใหม่ <1> 18 ก.ย. 2555[14:40:19] มนิตย์ อัตตะ(user)
0018 7701 แบบรายละเอียดทรัพยากรโครงการ <1> 18 ก.ย. 2555[14:46:44] มนิตย์ อัตตะ(user)
0019 7701 วิสัยทัศน์ประจวบวิทยาลัย <1> 8 พ.ย. 2555[13:17:36] มนิตย์ อัตตะ(user)
0020 7701 ตารางสอบ2/2556 <1> 14 ก.พ. 2556[21:45:37] มนิตย์ อัตตะ(user)
0021 7701 พรรณางานแผนงาน <1> 3 เม.ย. 2556[12:32:54] มนิตย์ อัตตะ(user)
0022 7701 บันทึกจ้าง 3 เม.ย. 2556[12:58:44] มนิตย์ อัตตะ(user)
0023 7701 จ้างเจ้าหน้าที่ <1> 3 เม.ย. 2556[13:01:11] มนิตย์ อัตตะ(user)
0024 7701 จ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล <1> 3 เม.ย. 2556[13:04:33] มนิตย์ อัตตะ(user)
0025 7701 ส่งแบบฟอร์มประเมินโครงการ <1> 31 ก.ค. 2556[15:00:34] ยลธิดา มงคลวิจิตสกุล
0026 7701 คำสั่งทำแผนปี 2557 <1> 2 ส.ค. 2556[14:15:10] ยลธิดา มงคลวิจิตสกุล
0027 7701 ฟอร์มแผน2557 <1> <2> <3> 6 ส.ค. 2556[14:21:51] ยลธิดา มงคลวิจิตสกุล
0028 7701 ฟอร์มแผน2557 <1> 6 ส.ค. 2556[14:34:09] ยลธิดา มงคลวิจิตสกุล
0029 7701 Usernam E-office <1> 6 ส.ค. 2556[14:43:04] ยลธิดา มงคลวิจิตสกุล
0030 7701 ให้ครูคณิตศาสตร์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มP-OBCD <1> 15 ม.ค. 2557[15:38:22] ยลธิดา มงคลวิจิตสกุล
0031 7701 ดาวน์โหลดแบบสอบถามนักเรียน <1> 4 ก.พ. 2557[13:53:55] ยลธิดา มงคลวิจิตสกุล
0032 7701 แบบรายงานโครงการปีงบประมาณ2557 <1> 27 มี.ค. 2557[10:04:38] มนิตย์ อัตตะ(admin)
0033 7701 sar ครู 2557 <1> 5 มี.ค. 2558[21:36:33] มนิตย์ อัตตะ(admin)
0034 7701 รูปแบบการประเมินโครงการ <1> 5 มี.ค. 2558[22:31:10] มนิตย์ อัตตะ(admin)
0035 7701 เอกสารประเมินโครงการ <1> 5 มี.ค. 2558[22:40:50] มนิตย์ อัตตะ(admin)
0036 7701 โครงการTOBE <1> <2> 14 มี.ค. 2558[15:27:00] มนิตย์ อัตตะ(admin)
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000